เครื่องเล่นสนามกระสวยคู่พาฝัน
เครื่องเล่นสนามกระสวยคู่พาฝัน
ประเภท:
ภายนอกกลางแจ้ง
ราคา:
ราคา3150000.00 ฿ ไม่รวมภาษี ค่าขนส่งและติดตั้ง
เหมาะสำหรับ:
2-12 ปี, 7-15 ปี
ขนาด:
Large
คำอธิบาย
ขนาดเครื่องเล่นสนาม 1750*1070*660 ซม. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่งและติดตั้ง ไม่รวมราคาทำฐานรากใต้ดิน สินค้านำเข้าทั้งชุด มอก.685-2540
Shopping Cart (0)